Thứ hai, 24 Tháng 11 2014

Chức năng

Viết bởi : 
Chuyên mục : Chức năng
Lượt xem : 1937

Quản lý các danh mục:
+ Dịch vụ điều trị
+ Danh sách bác sĩ:

 


+ Danh mục thu chi
+ Phân loại khách hàng, . ..
* Quản lý tiếp nhận, thu phí và theo dõi công nợ bệnh nhân
* Quản lý khám, thông tin điều trị, hình ảnh, hồ sơ bệnh án.
* Quản lý lịch hẹn bệnh nhân
+ Đặt lịch hẹn cho bệnh nhân.
+ Tra cứu lịch hẹn theo ngày, tuần, tháng và định kỳ


* Quản lý thu chi phòng khám
* Công cụ hỗ trợ khác:
+ Chuyển dữ liệu bệnh nhân từ excell
+ Sao lưu sữ liệu
+ Đánh mã hồ sơ tự động
+ Lọc danh sách bệnh nhân cần gửi thư và in nhãn thư
* Quản lý người dùng: tiếp tân, bác sĩ, quản lý.
* Báo cáo thống kê đánh giá.

 


+ Danh sách bệnh nhân đến điều trị
+ Danh sách bệnh nhân cũ đến khám và điều trị
+ Danh sách bệnh nhân mới đến khám và điều trị
+ Danh sách các công việc thực hiện cho bệnh nhân
+ Danh sách các phiếu thu
+ Doanh thu theo bác sĩ
+ Danh sách bệnh nhân nợ tiền điều trị

Joomla Templates - by Joomlage.com