Super User

Super User

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:39

Tiếp nhận

Một số thao tác cơ bản


Thao tác 1: Thêm bệnh nhân:
Bước 1: Click vào [Thêm bệnh nhân] hoặc click phải chọn [Thêm bệnh nhân]. Lúc này hộ thoại [Bệnh nhân] xuất hiện.


Lưu ý: Người dùng có thể nhập lại số hồ sơ theo yêu cầu của phòng khám.
Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cá nhân của bệnh nhân. Ba thông số bắt buộc phải điền là "Họ và tên", "Mã hồ sơ" và "Ngày tháng năm sinh".
Lưu ý: Địa chỉ nên nhập cả thông tin quận huyện, tỉnh thành để hỗ trợ phần báo cáo tốt hơn, các thông tin của bệnh nhân nhập càng chi tiết sẽ hỗ trợ cho việc tìm kiếm và quản lý bệnh nhân.
Bước 3: Click vào [Lưu hồ sơ] để lưu thông tin bệnh nhân.


Thao tác 2: Sửa thông tin bệnh nhân:
Bước 1: Tìm thông tin bệnh nhân mà bạn muốn sửa.
Bước 2: Double click vào bệnh nhân muốn sửa thông tin hoặc click [Sửa bệnh nhân], hoặc click phải lên bệnh nhân cần sửa thông tin, chọn [Sửa - Hiệu chỉnh].
Bước 3: Nhập thông tin mới.
Bước 4: Click vào [Lưu hồ sơ] để lưu thông tin bệnh nhân vừa mới sửa.


Thao tác 3: Xóa thông tin bệnh nhân
Bước 1: Chọn bệnh nhân mà bạn muốn xóa
Bước 2: Click vào [Xóa bệnh nhân] hoặc click phải lên tên bệnh nhân muốn xóa, chọn [Xóa bệnh nhân].
Lưu ý: Khi bệnh nhân bị xóa thì tất cả thông tin liên quan như phiếu thu, hồ sơ khám bệnh, hình ảnh... đều bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:32

Thu - Chi

Các thao tác trên Thu - Chi


Thao tác 1: Lập phiếu thu
Bước 1: Click vào [Lập phiếu thu] để viết phiếu thu -> Hộp thoại [Phiếu thu] xuất hiện:


Lưu ý: Số phiếu thu được phát sinh tự động, người dùng có thể sửa số phiếu lại cho đúng với yêu cầu.
Bước 2: Nhập tên người nộp tiền, đơn vị, địa chỉ, điện thoại (nếu có), chọn lý do thu.
Bước 3: Nhập số tiền thu, chọn đơn vị tiền tệ.
Bước 4: Click vào nút [Lưu] để lưu phiếu thu. Nếu người dùng muốn xem trước bản in thì check chọn vào "In sau khi lưu".


Thao tác 2: Lập phiếu chi
Bước 1: Click vào [Lập phiếu chi] để viết phiếu chi -> Hộp thoại [Phiếu chi] xuất hiện:


Lưu ý: Số phiếu chi được phát sinh tự động, người dùng có thể sửa số phiếu lại cho đúng với yêu cầu.
Bước 2: Nhập tên người nhận tiền, đơn vị, địa chỉ, điện thoại (nếu có), chọn lý do chi.
Bước 3: Nhập số tiền chi, chọn đơn vị tiền tệ.
Bước 4: Click [Lưu] để viết phiếu chi. Nếu người dùng muốn xem trước bản in thì check chọn vào "In sau khi lưu".
Thao tác 3: Quản lý sổ Thu-Chi:


    In phiếu:
Bước 1: Chọn phiếu mà bạn muốn in.
Bước 2: Click và [In phiếu] hoặc click phải lên phiếu muốn in lại, chọn [In phiếu] để xem trước bản in.
Bước 3: In phiếu.


    Xóa phiếu:
Bước 1: Chọn phiếu mà bạn muốn xóa.
Bước 2: Click phải chuột vào phiếu muốn xóa, chọn [Xóa phiếu] để xóa. Lúc này, chương trình hiển thị thông báo:


Chọn OK để xóa phiếu mà bạn chọn.


    Quản lý phiếu chi và thu:
Bước 1: Chọn khoảng thời gian muốn in quản lý phiếu chi, chọn loại phiếu.
Bước 2: Click vào [Tìm kiếm] để tìm phiếu.
Bước 3: Click vào [in bảng] để in.


    Xuất ra excel:
Bước 1: Click vào [Xuất ra Excel]
Bước 2: Chọn đường dẫn để lưu file excel


Bước 3: Nhập tên file, click [Save] để lưu file.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:27

Lịch hẹn

Các thao tác trên lịch hẹn


Thao tác 1: Thêm lịch hẹn:
Bước 1: Chọn ngày hẹn ở:


Mặc định sẽ lấy ngày hẹn là ngày hiện tại, người dùng có thể chọn ngày - tháng - năm
Bước 2: Double click vào khoảng thời gian muốn hẹn -> một hộp thoại [Thông tin lich hẹn] xuất hiện.


Bước 3: Nhập tên bệnh nhân hoặc tiến hành tìm bệnh nhân bằng cách click và nút (...) để lấy thông tin bệnh nhân lên form.
Bước 4: Nhập nội dung hẹn, số ghế, chọn ngày hẹn, giờ hẹn.
Bước 5: Lưu thông tin lịch hẹn.
Lưu ý: Nếu người dùng muốn in phiếu hẹn thì check vào "In sau khi lưu" để xem bản in.


Thao tác 2: Xóa lịch hẹn
Bước 1: Chọn lịch hẹn mà bạn muốn xóa.


Bườc 2: Click vào nút xóa.
Thao tác 3: Thể hiện lịch hẹn của bác sĩ


Bước 1: Click vào nút [DS Bác sĩ] -> Hộp thoại [Bác sĩ] xuất hiện:
Bước 2: Chọn bác sĩ mà bạn muốn xem ở [Lịch hẹn], bằng cách check vào cột [Chọn] ở form [Bác sĩ].
Bước 3: Click vào nút [Lưu].

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:24

Khởi động

Để chạy phầm mềm Reno-Dental, bạn nhấp đôi vào biểu tượng  để vào chương trình. Lúc đó sẽ xuất hiện hộp thoại như sau:


Bạn phải nhập đúng "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu", thì bạn mới vào được trang chính của Reno-Dental Plus


Lưu ý: Hiện tại, chương trình có tên đăng nhập mặc định là: admin, sau đó nhấp vào nút Đăng nhập để vào chương trình. Sau khi vào chương trình, bạn có thể thay đổi lại mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho chương trình.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:14

Các bước thiết lập

Đây là những bước khởi tạo ban đầu giúp cho phần mềm thích ứng với môi trường hoạt động của đơn vị của bạn. Đây là bước quan trọng và bạn không nên bỏ qua các bước này trước khi bắt đầu áp dụng chính thức phần mềm vào đơn vị của mình.


Bước 1: Thay đổi thông tin nha khoa
Vào Menu Hệ thống -> Tab Hệ thống -> Điều chỉnh thông tin nha khoa


Bạn điền các thông tin cơ bản của đơn vị mình, điều này giúp cho các báo cáo, hóa đơn… sẽ hiện các thông tin này ở phía trên góc trái.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 2: Nhập thông tin nhân sự, bác sĩ
Vào Menu Danh mục -> Danh sách nhân viên


Chương trình cài sẵn một số nhân sự mang tính chất làm dữ liệu ban đầu, bạn cần điều chỉnh lại tên và chức vụ các nhân sự này. Lưu ý cần nhập tối thiểu một nhân sự có chức vụ Bác Sĩ.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 3: Cập nhật thông tin điều trị
Vào Menu Danh mục -> Dịch vụ điều trị


Mỗi nha khoa có một thông tin điều trị các bệnh về răng miệng khác nhau và có cách tổ chức chúng khác nhau. Vì thế bạn nên sắp xếp, tổ chức và điều chỉnh lại giá các dịch vụ cho phù hợp.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 4: Danh mục Thu- Chi
Vào Menu Danh mục -> Lý do thu chi


Danh mục này giúp cho bạn xây dựng danh mục các loại nội dung Thu hoặc Chi, nhằm mục đích giúp bạn xây dựng được bản báo cáo tổng hợp theo nhiều nguồn, mục đích khác nhau.


Lưu ý: Mỗi lý do chỉ ứng với một loại Thu hoặc Chi, vì thế bạn cần chọn ở ô chọn phía trên để thiết lập danh sách thích ứng.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 5: Cập nhật các danh mục phụ khác.
Ngoài 4 cài đặt cơ bản ở trên, bạn cũng nên dạo qua các danh mục còn lại của hệ thống để cập nhật lại một số thông số để hệ thống chạy đúng theo nhu cầu của bạn hơn.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:09

Báo cáo

Một số thao tác cơ bản


Báo cáo:

 • Báo cáo danh sách bệnh nhân đến điều trị.
 • Báo cáo danh sách bệnh nhân cũ đến khám và điều trị.
 • Báo cáo danh sách bệnh nhân mới đến khám và điều trị
 • Báo cáo danh sách các công việc thực hiện cho bệnh nhân
 • Báo cáo danh sách phiếu thu
 • Báo cáo tổng số tiền thu của bệnh nhân theo bác sĩ thực hiện
 • Báo cáo tổng thu theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo danh sách bệnh nhân nợ tiền điều trị
 • Báo cáo danh sách bệnh nhân in dán tem


Thống kê:

 • Thống kê số bệnh nhân đến điều trị
 • Thống kê tổng số lượng bệnh nhân cũ đến khám và điều trị
 • Thống kê tổng số lượng bệnh nhân mới đến khám và điều trị
 • Thống kê tổng số công việc thực hiện khám và điều trị
 • Thống kê dịch vụ bệnh nhân làm


Hướng dẫn [Báo cáo tổng số tiền thu của bệnh nhân theo bác sĩ thực hiện] (những báo cáo khác thao tác tương tự)


Bước 1: Từ thẻ (tab) [Báo cáo] chọn [Báo cáo tổng số tiền thu của bệnh nhân theo bác sĩ thực hiện]. Lúc này, [Báo cáo tổng tiền thu theo bác sĩ điều trị] được xuất hiện:


Bước 2: Nhập ngày muốn báo cáo, chọn bác sĩ điều trị và Click [Xem].
Bước 3: Chương trình hiển thị nội dung báo cáo.
Click [In báo cáo] để in báo cáo theo ngày.
Click [Xuất Excel] để xuất báo cáo ra file excel.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 04:08

Hướng dẫn nhanh

Để hiểu rõ cách sử dụng phần mềm Reno-Dental Plus, bạn hãy chạy chương trình và nhấn phím [F1]. để được hướng dẫn một cách cụ thể hơn.

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 03:42

Hướng dẫn cài đặt

LỰA CHỌN BẢN CÀI ĐẶT ỨNG VỚI CÁC MÁY


Phiên bản Reno-Dental Plus cho phép bạn cài đặt trên 3 máy tính, trong đó chiếc máy mạnh nhất, an toàn nhất được chọn làm máy chủ, 2 máy còn lại làm máy khách. Nếu như bạn chỉ có 1 máy tính, bạn có thể chọn máy đó làm máy chủ.
Dữ liệu được thao tác trên máy khách sẽ được lưu trên máy chủ, và máy chủ sẽ lưu trữ và bảo vệ dữ liệu này.
Đầu tiên, bạn đưa dĩa CD phần mềm Reno-Dental vào máy chủ, và tiến hành cài đặt cho máy chủ trước


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT RENO-DENTAL PLUS


Lưu ý : Bước cài đặt này sẽ được dùng chung cho máy chủ và máy khách
Bước 1: Chạy tập tin “Reno-Dental.exe” trên CD phần mềm được cung cấp
Bước 2: Phần mềm được mặc định các cài đặt thông thường, bạn có thể nhấn Next liên tục để hoàn thành.VIDEO 1
Cài đặt phần mềm
Bước 3: Sau khi hoàn thành các bước cài đặt, biểu tượng (icon) của phần mềm Reno-Dental sẽ hiện trên màn hình Desktop
Bước 4: Bấm đôi chuột (Double click) vào biểu tượng để chạy chương trình lần đầu tiên. Khi đó, màn hình sẽ hiện lên một hộp thoại Cấu hình cho máy chủ và máy khách.
Bước 5: Bạn chọn mục đầu tiên nếu đang cài cho máy chủ, chọn phần 2 nếu cài đặt cho máy khách.


A. Với máy chủ:
Thông thường 95% máy bạn sẽchưa có phần mềm MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ tự động cài phần mềm này. Bạn chỉ cần chọn một ổ đĩa để cài, thông thường nên chọn ổ D:
Trong trường hợp máy bạn đã có phần mềm MySQL, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn thư mục cài phần mềm MySQL này để phần mềm có thể sử dụng nó.


Thông thường đường dẫn thư mục phần mềm MySQL có dạng: c:\Program Files\MySQL
VIDEO 2
Cấu hình Reno-Dental Plus cho máy chủ


B. Với máy khách
Khi chọn mục Máy khách, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn máy chủkết nối cơ sở dữ liệu. Bạn cần xác định địa chỉ IP của máy chủ để cho máy khách kết nối đến


Vào máy chủ:
Windows XP -> Menu Start -> Run… -> gõ cmd
Windows Vista -> Menu Start -> Start Search ->gõ cmd
Khi hệ thống hiện ra cửa sổ Command (màu đen), từ dấu nhắc hệthống bạn gõ lệnh: ipconfig


Ví dụ hình bên dưới cho biết máy chủ có IP là: 192.168.1.25


Lưu ý: Phải tắt firewall của cả máy chủ và máy khách thìmới tạo được kết nối.
Nhập các thông số quy định để máy khách có thể kết nối đến máy chủ. Hệ thống mặc định của máy chủ khi cài đặt có các thông số sau:
· Tên cơ sở dữ liệu: renodental
· Tên đăng nhập: root
· Mật khẩu: 123456


VIDEO 3
Cấu hình Reno-Dental Plus cho máy khách


MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI WINDOW VISTA/Window 7
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Error! Hyperlink reference not valid.
Lưu ý 1: User account control
Chọn -> nhấp phải trên [Control Panel], chọn [Open]
Sẽ xuất hiện màn hình Control panel. Bên trái của màn hình chọn [classic view] -> [User Account]có biểu tượng như sau:
Nhấp đôi vào biểu tượng trên, chọn [Turn User Account Control on or off]:
Bỏ dấu [Check] ở [Use User Account Control (UAC) to help…], lúc này có hình như sau:
Sau đó [Restart] lại [Computer].
Lưu ý 2: Firewall
Chọn -> nhấp phải trên [Control Panel], chọn [Open]


Sẽ xuất hiện màn hình Control panel. Bên trái của màn hình chọn [classic view] -> [User Account] có biểu tượng như sau:

Nhấp đôi vào biểu tượng trên, chọn [Turn User Account Control on or off]:

Bỏ dấu [Check] ở [Use User Account Control (UAC) to help…], lúc này có hình như sau:


Sau đó [Restart] lại [Computer].

Lưu ý 2: Firewall
Chọn  -> nhấp phải trên [Control Panel], chọn [Open]

Sẽ xuất hiện màn hình Control panel. Bên trái của màn hình chọn [classic view] -> Nhấp đôi vào [Windows Firewall]:


Lúc này hộp thoại [Windows Firewall] xuất hiện


Nhấp vào[Change setting]


Hộp thoại [Windows Firewall Settings] xuất hiện

 


Chọn [off (not recommended)], sau đó nhấn OK


Config Client
Confing Server
Hướng dẫn cài đặt

Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 03:34

Câu hỏi thường gặp

1. Phần mềm Reno-Dental Plus có cho phép khách hàng sử dụng thử không, dùng thử trong thời gian bao lâu?
Hiện nay phiên bản Reno-Dental Plus có cho phép khách hàng sử dụng thử, khách hàng được nhập tối đa 200 bệnh nhân, không giới hạn thời gian sử dụng.


2. Phòng khám của tôi 1 Ghế có cần thiết phải sử dụng Phần mềm nha khoa Reno-Dental Plus không?
Reno-Dental Plus giúp công việc khám và điều trị của nha sĩ thuận lợi hơn. Nha sĩ sẽ quản lý bệnh nhân của mình một cách khoa học. Hồ sơ bệnh nhân sẽ được lưu trữ bằng phần mềm quản lý, tránh được sự thất lạc hồ sơ.


3. Tôi muốn sử dụng Phần mềm nha khoa Reno-Dental nhưng phòng khám tôi không có tiếp tân ?
Reno-Dental Plus đáp ứng cho phòng khám có tiếp tân và phòng khám không có tiếp tân. Nếu như phòng khám không có tiếp tân thì công việc nhập và tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân trên máy tính có thể là trợ thủ hoặc là bác sĩ. Việc nhập hồ sơ bệnh nhân không nhất thiết phải nhập trong lúc bệnh nhân đến, có thể để cuối ngày nhập một lần cũng được.


4. Sử dụng phần mềm nha khoa phải có thêm một người ngồi nhập hồ sơ bệnh nhân?
Không nhất thiết phải có một người ngồi thường xuyên ở máy tính để nhập thông tin của bệnh nhân. Việc nhập hồ sơ có thể linh động hơn vào những lúc không có bệnh nhân.


5. Sau khi sử dụng thử Phần mềm nha khoa Reno-Dental Plus chúng tôi muốn đặt mua thì phải làm sao?
Chỉ cần Công ty chúng tôi nhận được thanh toán chuyển khoản, Công ty chúng tôi sẽ gởi cho Bạn số đăng ký để sử dụng phần mềm vĩnh viễn kèm theo giấy chứng nhận đăng ký sử dụng phần mềm


6. Phần mềm nha khoa Reno-Dental Plus sử dụng thích hợp cho phòng khám nha khoa nào?
Reno-Dental Plus sử dụng thích hợp cho Phòng nha có quy mô nhỏ. Phiên bản Reno-Dental 5.3P,Reno-Dental 5.3E có nhiều phân hệ chức năng giúp quản lý tổng thể hoạt động từ một Nha Khoa có quy mô trung bình cho đến Siêu Nha Khoa hoặc Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt.


7. Phần mềm nha khoa Reno-Dental Plus  có thể cài được nhiều máy trong cùng hệ thống mạng nội bộ phòng khám không?
Reno-Dental Plus được thiết kế theo dạng: Client/Server (Máy con/Máy chủ), vì vậy bạn sẽ khai thác sử dụng phần mềm một cách tối ưu và hiệu quả hơn nếu như nó được cài đặt nhiều máy chạy trên hệ thống mạng nội bộ (LAN).


8. Phần mềm nha khoa Reno-Dental Plus có cho phép lưu trữ hình ảnh X- Quang hay Camera của bệnh nhân được không?
Phiên bản Reno-Dental Plus có chức năng quản lý hình ảnh bệnh nhân đơn giản, cho phép lưu những hình ảnh chụp từ máy X-Quang kỹ thuật số và camera dental.


9. Phần mềm nha khoa Reno Dental có cho phép quản lý các cơ sở nha khoa qua môi trường internet không?
Phần mềm của Công ty chúng tôi cho phép chạy trong môi trường mạng nội bộ (LAN) và chạy trên môi trường internet (Reno-Dental 5.3 E dành cho quản lý tập trung các chi nhánh hoặc chuổi nha khoa quy mô lớn)

 1. Mạng nội bộ (Mạng LAN)

 

2. Internet

 

Thứ năm, 22 Tháng 8 2013 07:40

Giới thiệu

Reno-Dental là Phần Mềm Nha Khoa và tác giả của phần mềm này là Ông Nguyễn Tường Lân. Phần mềm Nha Khoa Reno Dental được sử dụng hầu hết tại các nha khoa trong cả nước kể từ năm 2004 đến nay. Trải qua gần 10 năm phát triển, Reno-Dental đã có nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản mới nhất hiện nay là Reno-Dental Plus và Reno-Dental 5.3. Phiên bản Reno-Dental Plus gồm một số chức năng cơ bản phù hợp với các Phòng Nha quy mô nhỏ. Phiên bản Reno-Dental 6.0 có nhiều chức năng hơn và được phát triển chuyên sâu đầy đủ các chức năng, nó đáp ứng cho nhu cầu quản lý của các Trung Tâm Nha Khoa có quy mô trung bình trở lên.


Lịch sử phát triển:
+ 2004 - 2005: Phiên bản 1.0, 2.0 được phát triển bởi tác giả Nguyễn Tường Lân và được ứng dụng đầu tiên tại Nha Khoa Lan Anh
+ 2006: Ông Nguyễn Tường Lân sáng lập Công ty RENO và từ đó cho ra đời các phiên bản 3.0,3.1, 3.2, 3.3
+ 04/2009: Phiên bản  Reno-Dental 2009
+ 04/2012: Phiên bản  Reno-Dental 3.4,  Reno-Dental Plus.
+ 01/2013: Phiên bản Reno-Dental 4.0.
+ 10/2013: Phiên bản Reno-Dental 5.0, Phần mềm Quản lý Hệ Thống Labo Nha Khoa Reno Dental Lab 2.0
+ 07/2014: Phát hành Phiên bản Reno-Dental 5.3
+ 04/2015: Phát hành Phiên bản Reno-Dental 5.3P, 04/2017: Phát hành Reno-Dental 6.0

Nếu khách hàng cần tư vấn báo giá xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0908 86 88 45.

HOT LINE: 0908 86 88 45

Tư vấn 1 : 0908 86 88 45 (Hồ Chí Minh)

Tư vấn 2 : 0981 06 74 99 (Hà Nội)

 

Page 2 of 2
Joomla Templates - by Joomlage.com